”JATKUVASTI HAASTEITA LÖYTÄÄ ALAN OSAAJIA” – Järvenpään yrityksille suunnattu työmarkkinakartoitus toi esille monia tarpeita

”Työnhakijoilla asenne ja motivaatio tärkeimmät”, ”Pienemmälle yrittäjälle kynnys lisäväen palkkaukselle on korkea”, ”Pienet yrittäjät tarvitsevat erilaisia palveluja kuin suuret”, ”Tubettaminen kiinnostaa enemmän kuin fyysinen työ”, – muun muassa näin yrittäjät kertoivat.

Keskusteluissa ja sähköisessä kyselyssä keskeisiksi teemoiksi nousivat:

- osaajapula,

- nuorten työelämävalmiudet,

- työllistämisen rakenneongelmat,

- näkemykset ammatillisen koulutuksen reformin ongelmista,

- Järvenpään sijainnin kilpailukyky ja työnantajien toimialasta- ja toiminnan kokoluokasta johtuvat erilaiset palvelutarpeet.

Järvenpään kaupungin osaamis- ja työllisyyspalvelut uskovat siihen, että parhaiten työnantajille suunnattuja palveluita kehitetään osallistamalla työnantajat kehitystyöhön mukaan, Kevään ja kesän aikana toteuttama palvelutarve- ja toive kartoitukseen osallistuvat työnantajat edustivat noin 20 % Järvenpään alueen työpaikoista.

Ammatillisen koulutuksen ja osaajapulan haasteisiin olemme jo tarttuneet paikallisen oppilaitoksen ja yrityksistä, TE-toimiston ja kaupungin edustajista kootun kehittämistyöryhmän avulla. Tavoitteena on saada paikalliset osaajat ja työpaikat kohtaamaan paremmin nyt ja tulevaisuudessa. Tällä hetkellä kehityshankkeessa on mukana osaajapulasta kärsivät metalli-, horeca- ja matkailualat.

Lue lisää kartoituksesta: Työmarkkinakartoitus

Yhteystiedot:

työmarkkinakartoittaja Merja Vainio

puh. 040 315 1760, etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi