Järppi -tuki uudistui, Järvenpään kaupungin työllistämisen lisätuki työnantajille

Järvenpään kaupungin Työllisyyspalvelut voi myöntää työttömän henkilön palkkaamiseen Järppi-tukea.

Järvenpään kaupungin Työllisyyspalvelut voi myöntää työttömän henkilön palkkaamiseen Järppi-tukea. KUUMA-kunta (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti)  alueella sijaitsevan yrityksenne tai yhdistyksenne tiedossa on järvenpääläinen työtön työnhakija, jonka haluaisitte palkata.  Järppi-tukea työntekijän palkkaamiseen voivat myös hakea KUUMA-kuntien kotitaloudet. Voitte myös hakea työntekijäehdokkaita asiakasrekisteristämme.

Ennen lisätuen myöntämistä työnantajan tulee selvittää, onko henkilön palkkaamiseen mahdollista saada työ- ja elinkeinotoimiston myöntämää palkkatukea. Työ- ja elinkeinotoimiston myöntämä palkkatuki vaikuttaa kaupungilta saatavan Järppi-tuen määrään.

Kaupungin tukea maksetaan samalle ajalle kuin TE-toimiston myöntämää palkkatukea, kuitenkin korkeintaan 12 kuukautta/työsuhde. Tuen suuruus on korkeintaan 500 €/täysi työssäolokuukausi järvenpääläisille yrityksille, yhdistyksille tai kotitalouksille. Muille KUUMA-kuntien alueella sijaitseville työnantajille ja kotitalouksille tuen suuruus on korkeintaan 300€/ täysi työssäolokuukausi. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä EU:n säännöstö määräävät, että kunnan ja työ- ja elinkeinotoimiston myöntämät, yhteenlasketut tuet eivät saa ylittää 50 %:a kokonaispalkkauskustannusten määrästä (bruttopalkka lomarahoineen ja sivukuluineen). Tuen myöntäminen perustuu vuosittain talousarviossa käytettävissä oleviin määrärahoihin.

Ole yhteydessä hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkua Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimistoon. Päätös TE-toimiston palkkatuesta tulee saada aina ennen työsuhteen aloittamista. TE -toimisto neuvoo työnantajaa palkkatuen hakuprosessissa sekä voi tarjota järvenpääläisiä työntekijäehdokkaita tarjolla olevaan työtehtävään. 

 

Kaupungin lisätuen Järpin hakeminen ja maksaminen, lue lisää Järppi

 

Järppi-hakemusten käsittely ja neuvonta, asiakasrekisteri

Järvenpään kaupunki työllisyysyksikkö

Työllisyyskoordinaattori Marjo Kanninen

Email: etunimi.sukunimi(at)jarvenpaa.fi

Puh. 040 315 2496

Löydät meidät myös facebookista työllisyysyksikkö/Cooperin kulma. Käy tykkäämässä!

 

Järvenpään kaupunki

Vaihde (09) 27 191

avoinna ma–to 8–16, pe 8–14

Postiosoite:

Hallintokatu 2

PL 41, 04401 Järvenpää