Lähihoitaja, 2 paikkaa, Hyvinkään kaupunki

Lähihoitaja, 2 paikkaa, Hyvinkään kaupunki

Työsuhteen tyyppi: 
Kokoaikatyö
Työn sijainti: 
Hyvinkää
Vaadittavat kielitaidot: 
Kieli: 
Suomi
Taso: 
Hyvä
Vaadittu aikaisempi työkokemus: 
kokemuksen muistisairaiden hoivatyöstä.
Vaadittavat lupakortit: 
Eduksi katsomme voimassa olevan lääkeluvan (LoVe), RAI-osaamisen. Kokemuksen muistisairaiden hoivatyöstä.Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 5§ tai 817/2015 3§ mukainen kelpoisuus
Työn alkamisaika: 
Sopimuksen mukaan
Ilmoitusta on viimeksi muokattu: 
11.10.2017 klo 02:58:05

Jatkuva haku: 
Ei

Etsimme Hyvinkään kaupungille kahta (2) kehittämis- ja kehittymismyönteistä hoitajaa Alahoviin ja Ylähoviin, vakinaiseen työsuhteeseen.

Alahovi on 18-paikkainen laitoshoidon yksikkö, jonka tarkoituksena on turvata asiakkaille heidän oman näköisensä arvokas vanhuus elämän loppuun asti. Pyrimme toteuttamaan asukkaillemme elämänmakuista ja aktiivista arkea sekä edistämään asukkaiden toimintakykyä. Käytössämme on omahoitajamalli ja omahoitajat vastaavat omien asukkaittensa hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti. Odotamme sinun pystyvän itsenäiseen työhön, mutta myös yhteistyö tiimin, omaisten ja vapaaehtoisten kanssa on osa työtäsi.

Ylähovi on 21-paikkainen tehostetun asumispalvelun yksikkö, jossa osa paikoista on lyhytaikais- ja vuorohoito käytössä. Hoitajan työnkuva on monipuolinen ja edellyttää hyvää organisointikykyä sekä kykyä joustaa muuttuvissa tilanteissa. Käytössämme on omahoitajamalli ja omahoitajat vastaavat omien asukkaittensa hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti. Kuntoutus ja liikkuminen ovat tärkeässä asemassa. Kyky itsenäiseen työskentelyyn, omaishoitajien tukeminen sekä tiimissä toimiminen ovat avainasemassa.

Jos olet positiivinen, innostunut ja ylpeä ammatistasi, sinulla on halu kehittää ammatillista osaamistasi ja ikäihmisten hoivatyötä, olet etsimämme henkilö!

Edellytämme asukaslähtöistä ja kuntouttavaa työtapaa sekä hyviä työyhteisötaitoja moniammatillisessa tiimissä toimimiseen. Eduksi katsomme voimassa olevan lääkeluvan (LoVe), RAI-osaamisen ja kokemuksen muistisairaiden hoivatyöstä.

Käytössämme on Pegasos-potilastieto- ja RAI-järjestelmä. Työ on kolmivuorotyötä.

Ilmoitathan hakemuksessasi, kummasta paikasta olet kiinnostunut!

Kelpoisuusehto: Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 5§ tai 817/2015 3§ mukainen kelpoisuus ja oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa nimikesuojattua ammattinimikettä. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksytty työterveydenhuollon todistus terveydentilastaan. Työsuhteessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.